Thành phố, khách sạn, điểm đến29-30 May, 2 Khách, 1 đêm
Tìm kiếm
Ngày đến Wed, May 29
1
Ngày vềThu, May 30
Số phòng, số khách1 phòng, 2 người lớn, 0 trẻ em

Hàm Trung bình (Average) trong Excel

Bởi: Minprice.com
02/04/20240like

Nội dung bài viết
 • Mô tả
 • Cú pháp
 • Ghi chú
 • Ví dụ
 • Hàm Trung bình trong Excel hỗ trợ tính toán giá trị trung bình cộng cho một dãy số, một mảng hoặc tham chiếu chứa số một cách nhanh chóng và chính xác. Không cần phải thực hiện từng phép tính một, chỉ cần sử dụng hàm Trung bình.

  Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách sử dụng và cú pháp của hàm Trung bình trong Excel.

  Mô tả

  Hàm Trung bình trả về giá trị trung bình cộng của các đối số đầu vào (tức là kết quả của việc chia tổng giá trị các đối số cho tổng số đối số). Các đối số đầu vào có thể là số hoặc phạm vi, tham chiếu đến các ô chứa số.

  Ngoài ra bạn có thể sử dụng các hàm sau:

  Hàm TRUNG BÌNH.A: trả về giá trị trung bình của tất cả các giá trị trong một cột, xử lý cả các giá trị văn bản và không phải số.

  Hàm TRUNG BÌNH.NẾU hoặc hàm TRUNG BÌNH.NẾU.S: nếu bạn chỉ muốn tính trung bình của các giá trị thỏa mãn một số điều kiện, tiêu chí nhất định.

  Cú pháp

  =TRUNG.BÌNH(số1,[số2],…)

  Trong đó:

  - số1: đối số thứ nhất có thể là số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa số mà bạn muốn tính trung bình, là bắt buộc.

  - số2: các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa số bổ sung mà bạn muốn tính trung bình, tối đa 255 số, là tùy chọn.

  Ghi chú

  - Nếu đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa giá trị logic, văn bản hoặc ô rỗng, những giá trị này sẽ bị bỏ qua, trừ khi giá trị là 0.

  - Các giá trị logic hoặc biểu thị số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số trong hàm sẽ được tính vào kết quả.

  - Nếu đối số là văn bản hoặc không thể chuyển đổi thành số, sẽ xảy ra lỗi.

  Ví dụ

  Cho bảng dữ liệu:

  1. Tính trung bình của các số từ B5->B8.

  Sử dụng hàm: =TRUNG.BÌNH(B5:B8) kết quả là:

  2. Tính trung bình của số từ D5 -> D8 và số 10.

  Sử dụng hàm: =TRUNG.BÌNH(D5:D8,10) kết quả như sau:

  3. Tính trung bình các số từ B5 -> E8.

  Dùng hàm: =TRUNG.BÌNH(B5:E8) và kết quả như sau:

  Bài viết đã hướng dẫn cách sử dụng hàm Trung bình để tính giá trị trung bình cộng, đây là một công cụ phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong tính toán trên Excel mà bạn nên biết. Chúc bạn thành công!